Senovics policy för behandling av personuppgifter

Syftet med insamling och behandling av personuppgifter från våra befintliga och potentiella kunder samt partners är att kunna fullfölja Senovics avtalade åtagande och skyldigheter samt att kunna kommunicera med våra kunder. Vidare att informera potentiella kunder om marknaden allmänt och om Senovic AB, samt bearbeta och marknadsföra företaget och våra tjänster. Uppgifterna lagras i enlighet med gällande lagstiftning och sparas som längst i 7+1 år efter avtalet upphör (Bokföringslagen) eller 2 år efter senaste kontakt med potentiell kund.

Typ av personuppgifter vi behandlar

Avseende våra kunder hanterar vi personuppgifter både vad avser kunds medarbetare, eventuellt respektive kunds vårdtagare beroende vad vår kund registrerar i vårt system.

Detta inkluderar Namn, Adress, Personnummer, Telefonnummer, E-postadress

1. Insamling av information

Vid registrering till våra tjänster sparas den informationen du anger, samt när du loggar in på ditt konto, gör en beställning av utökad tjänst, och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information såsom typ av webbläsare, IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Tillhandahålla anpassade annonser
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post
  • Administrera ett erbjudande eller en undersökning

3. Utlämnande till tredje part

Vi överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter i någon form. All data stannar hos oss. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att det finns personuppgiftsbiträdesavtal samt att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring eller andra ändamål som information om uppdateringar eller liknande.

4. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

5. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

6. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Välkommen!


Om du vill veta mer om vår produkt, våra tjänster eller har frågor
tveka inte att ringa oss på 070-662 60 70 eller skriv ett mail.
070-662 60 70 (Sälj / info)
076-811 37 82 (Support)

Majvägen 5
906 37 Umeå